Acupunctuur maakt nu al eeuwenlang deel uit van de klassieke Chinese geneeskunde. Die benadert alle gezondheidsproblemen vanuit een holistische hoek. Daarbij gaat men ervan uit dat alles wat met onze gezondheid te maken heeft met elkaar verbonden is. Een probleem wordt nooit los van elkaar gezien, maar staat steeds in verbinding met een ander gedeelte van ons lichaam. In de klassieke Chinese geneeskunde is men er ook van overtuigd dat lichaam en geest één geheel vormen.

De westerse en de Chinese geneeskunde hanteren andere waarden bij het benaderen van een gezondheidsprobleem. De klassieke Chinese geneeskunde ziet een aandoening als een verstoring van ons algemene welzijn van onze energiebalans. De behandeling is een middel om die toestand te normaliseren. Dat wil men bereiken door alles terug in evenwicht te brengen. Zo speelt acupunctuur in op onze lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling.

VERTROUWEN

Acupunctuur wil dus via het herstel van onze energiebalans de symptomen als gevolg van een bepaalde aandoening behandelen. Vertrouwen in deze alternatieve geneeswijze en in de aanpak van de therapeut is belangrijk, maar niet echt nodig. Geloof en vertrouwen hebben wel een positieve invloed op het genezingsproces.