Diagnostiek

De Energetisch Therapeut is voor de diagnostische informatie o.a. aangewezen op informatie die niet langs de gebruikelijke zintuiglijke weg verkregen wordt, maar berust op zogenaamde buitenzintuiglijke waarneming, helder voelen, helder zien, helder ruiken heldere ingevingen dit laatste is mijn ervaring hierin. Het energetisch systeem bevat allerlei informatie over de gezondheidstoestand uit het verleden, heden en zelfs de toekomst van de cliënt. Het is aan de therapeut om de informatie die verkregen wordt op een goede manier te interpreteren en toe te passen in de behandeling. Door dat we ook geschoold zijn in de T.C.M kunnen wij ook gebruik maken van de pols en tong diagnostiek. Dat maakt ons op dit vlak nog nauwkeuriger om de disbalansen op te sporen en via het meridiaan systeem nog meer links te kunnen leggen.

Therapeutisch gesprek

Een onderdeel van de behandeling is het therapeutisch gesprek, om de energetische behandeling te ondersteunen en het inzicht in het eigen helings/gezondheidsproces te bevorderen. Het therapeutisch gesprek kan vóór, na of tijdens de behandeling plaatsvinden. Ook kan de Energetische Therapeut gebruik maken van gronding- en ademhalingsoefeningen.